Zasklení

Bez zasklení to při řešení vstupních portálů, výloh a výkladců i vnitřních prosklených stěn a příček nejde. Všechna zmíněná řešení nabízíme klientům z řad bytových domů (SVJ) , obchodů, úřadů i institucí.

Veškerá skla na trhu, k dispozici pro Vaše okna, dveře, výkladce a zimní zahrady

 • protihluková
 • protisluneční
 • bezpečností  
 • izolační
 • extračirá
 • dekorační a designová
 • a veškeré vzájemné spojení výše uvedeného

Víte, že můžete přizpůsobit typ zasklení jednotlivých oken a dveří pro ideální energetickou bilanci celého domu?

Standardní stavební skla

 • Čirá izolační dvojskla, nejčastěji ve složení 4/16/4 s Ug=1,0
 • Extraizolační troj a čtyřskla s Ug až 0,3
 • Požární, protihluková a protisluneční skla
 • Bezpečnostní skla v kombinaci s výše uvedenými

Nové extraizolační trojsklo 4 Xglass

 • jako jediné na trhu dosahuje parametru Ug = 0,5 W/m2K (u konkurenčních modelů se pohybuje kolem 0,6 - 0,7), s použitím termorámu tak dosáhnete skvělé hodnoty parametru Uw = 0,76 W/m2K
 • izolační paket 4 Xglass jako jediný dosahuje parametru propustnosti světla Lt = 74 % a propustnosti sluneční energie g = 54 % (konkurenční modely dosahují Lt = 51 - 71% a g do 40 %)
 • díky unikátnímu složení má také nejlepší hodnoty zvukové izolace, pro celé okno dosahuje Rw = 36 dB, přičemž konkurenční standard je 32 dB
 • díky kombinaci různých tlouštěk skel má výrazně nižší hmotnost, což jednak prodlužuje životnost kování a také umožňuje konstruovat mnohem větší rozměry zasklení

Požární sklo

 • Zasklení protipožárních oken a dveří se provádí požárně odolným "sklem" s certifikací EI15 až EI120, případně požárně odolnou hliníkovou výplní.
 • Protipožární "sklo" může být čiré, nebo matné, nikoliv však dekorační.
 • I čiré požárně odolné "sklo" na přímém slunci časem zmatní a stane se částečně neprůhledné, protože nejde o skutečné sklo jak ho běžně známe, ale o speciální žáru odolný materiál.

Izolační sklo s tepelnou ochranouIzolační sklo s tepelnou ochranou

Ug = 1,0-0,3 W/m2K

Využijte zasklení oken s tepelnou ochranou. Nová generace tepelně izolačních skel udržuje v domě teplo a to znamená: výrazné snížení nákladů na vytápění tzn. dům bez chladných zón, ochrana životního prostředí (snížení emisí při vytápění). 

 Zvláštní charakteristika:
 • Udržuje teplo, brání chladu
 • Využívá sluneční energii - ale ne nadměrně
 • Snižuje náklady na vytápění
 • Šetří životní prostředí
 • Vytváří příjemné pokojové klima
 • Barevně téměř neutrální
 • Zaručuje nejvyšší kvalitu zpracování a životnost 

Bezpečnostní izolační skloBezpečnostně izolační sklo

Využijte zasklení oken bezpečnostním izolačním sklem. Tvrzené bezpečnostní sklo je díky svému speciálnímu tepelnému zpracování při výrobě zvláště odolné proti prasknutí. Jestliže přesto dojde k prasknutí, rozpadne se na malé tupé střepy, které nemohou způsobit zranění.  

Zvláštní charakteristika:
 • Skla lepená: poskytují ochranu proti zranění (v případě prasknutí)
 • Skla kalená: chrání proti útoku zvenčí

Protihlukové izolační skloProtihlukové izolační sklo

Využijte zasklení oken protihlukovým izolačním sklem. Chrání spolehlivě před tzv. hlukovým smogem, který se dnes stává ve velkoměstech hlavní zátěží spolu se znečištěním vzduchu - není ovšem "hluk jako hluk". Rušivé spektrum hluku se skládá z několika frekvencí, které jsou různě intenzivní, proto jsou některé frekvenční rozsahy hlasitější a to znamená, že i rušivější než jiné.

Zvláštní charakteristika:
 • Vysoká plošná hmotnost tabulí
 • Rozdílná tloušťka tabulí
 • Zvětšený prostor mezi tabulemi 
 • Použití speciálních plynů v prostoru mezi skly
 • Zrušení vazby skelné hmoty

Protisluneční izolační skloProtisluneční izolační sklo

Využijte zasklení oken protislunečním izolačním sklem. Skla zabraňují nepříjemnému zahřívání interiéru a snižují tak zátěž klimatizace, šetří energii a aktivně přispívají ke zlepšování životního prostředí. Dále je možno toto sklo vybavit doplňkovými vlastnostmi, ať už je to schopnost tepelné či zvukové izolace, odolnost proti vloupání, ochrana osob, ochrana před úrazem nebo požárem.

Zvláštní charakteristika:

 • Tvrdě pokovené: jednoduché nebo izolační sklo, silně reflexní
 • Probarvené ve hmotě: jednoduché nebo izolační sklo, málo odráží, absorbuje

Dekorační a umělecká skla

 • Dekorační skla často používáme do vstupních dveří a portálů, aby se zamezilo přímé viditelnosti do interiéru domu, ale zachoval se maximální světelný přínost a tím pohoda v prostoru zádveří
 • Tato dekorační skla se nejčastěji kombinují s izolačním dvojsklem ve složení 4/16/4 s Ug=1,0
 • Obvyklá je také kombinace s bezpečnostním izolačním dvojsklem ve složení 4/16/33.1 s Ug=1,0 (nebo vyšší bezpečnostní či izolační třídou)
 • Umělecká a designová skla pak celý efekt ještě umocňují, díky dlouholetým partnerům ve výrobě ručního skla splníme každé Vaše přání

Dekorační skla

 • Využijte k zasklení oken a dveří některého z našich základních vzorů, nebo požadujte jakýkoliv jiný vzor dle možností evropského trhu.
 • Nechat proniknout množství přirozeného světla do interiéru budov, poskytnout výhled do vnějšího světa a kombinovat průhlednost se vzhledem, takové jsou základní funkce ornamentálního skla. 

Crepi