Upravit stránku

Služby jsou určené klientům z řad SVJ, BD, správcům nemovitostí i úřadům a institucím, kterých se týká naše komplexní řešení vstupních portálů a vstupních prostor obecně. A také řešení výloh se vstupními dveřmi určené pro klienty z řad obchodů a firem.

Většina správců objektů a členů výborů se již setkala s tím, jak je náročné správně zkombinovat jednotlivé činnosti při realizaci komplexního díla a zajistit profesní a časovou návaznost a součinnost. U spojení vstupních dveří a souvisejících elektroprací a vybavení to platí dvojnásob. Spojení jednotlivých detailů je tak úzce provázané, že je více než vhodné, aby takový celek prováděla jedna firma, jeden dodavatel, který přesně ví kdo má co udělat, co má být kde připraveno a jaké hodnoty mají mít patřičné komponenty, aby bylo celé dílo provedeno bezvadně a celý komplexní systém byl dlouhodobě kompatibilní.

Nahoru