Stavební a zednické práce

Konec starostí s komplexní realizací díla a organizací několika různých dodavatelů. Po nás nemusíte hledat ještě další řemeslníky. Nejen že vám vyrobíme a dodáme vstupní dveře a portály, ale kromě běžné montáže a stavebního začistění provedeme i řadu dalších doplňkových stavebních činností. Právě v tomto bodě se naše a konkurenční služby značně liší. 

Od začátku co se na vstupy do bytových domů a podobných objektů zaměřujeme, je nám jasné, že dílo musí být řešené skutečně komplexně. Že prostě není možné, abychom odešli od krásného a bezpečného nového vstupního portálu a nechali tam staré rohože vyklající se v rozbité dlažbě. Abychom pouze začistili připojovací spáru kolem rámu a nechali špaletu opatlanou od štuku, s opadávající starou omítkou.  

Je sice náročné, držet najednou a celoročně více profesí řemeslníků, ale v rámci dodání vstupních dveří a portálů jsme schopni vlastními silami zajistit jak ty standardní, tak doplňkové stavební práce.  

Standardní stavební práce: 

Demontáž původních výplní stavebních otvorů a jejich ekologická likvidace 

 • Provádíme odborně obvykle ráno, aby byl vstup do objektu večer opět zajištěný, pokud jen trochu jde s ohledem na celkový rozsah díla 
 • Ekologická likvidace probíhá formou odvozu demontovaných celků specializovanou firmou kontejnerem, případně je v menším množství sami odvezeme do sběrného dvora k vytřídění 
 • Při demontáži a manipulaci s rámy, dáváme pozor na to, aby nebyly zbytečně poškozené stávající podlahy a omítky 

Příprava stavebních otvorů 

 • Po demontáži původních výplní je třeba otvor očistit, vyměřit jak odpovídá novým rámům na ty ho přizpůsobit 
 • Někdy se také instalují pomocné konstrukce, zvláště u nízkoenergetických a pasivních budov pro zlepšení přerušení tepelného mostu a vynesení výplní před nosnou část stavby 
 • V této fázi je také třeba spojit činnost s elektrikáři, tedy vysekat drážky a přivést vedení 
 • Důležité je i řešení podlahy a prahu a zda se bude konstrukce usazovat na podlahu, nebo zapouštět pod její úroveň 
 • V některých případech je třeba provést nejdříve stavební úpravy otvorů, tedy nové vyzdívky či překlady 

Montáž vlastních výrobků dle platných norem a profesionálních postupů 

 • Montáž provádíme pomocí turbošroubů přímo skrz rámy s následným zaslepením otvorů, nebo zakrytím hlaviček šroubů 
 • Nebo se k montáži používají kotevní plechy tzv. kotvy, které mají mnoho podob a velikostí, podle potřeby stavby, váhy konstrukce a požadavků projektu 
 • V průběhu montáže se několikrát kontroluje rovinnost a pravoúhlost celé konstrukce, stejně jako funkčnost výrobků a jejich seřízení 

Řešení připojovací spáry včetně jejího začistění 

 • Po montáži a uktovení rámů vyplníme připojovací spáru mezi rámem a ostěním montážní polyuretanovou pěnou, nebo expanzními páskami 
 • Ochranu připojovací spáry zajišťuje systém parozábran, tedy paropropustné pásky z vnitřní strany a parotěsné z vnějšku - pro tyto aplikace používáme produkty www.tremco-illbruck.com 
 • Standardní montáž zakončuje stavební zapravení připojovací spáry 
  • Základním řešením je přeštukování spáry trvale pružným štukem, to lze v případě samotného zapěnění 
  • Pokud se používají izolační pásky, je nutné tyto překrýt APU lištami s perlinkou a tedy spáru i se špaletou začistit lepidlem a po té vnitřní či fasádní omítkou, nebo alespoň adekvátní malbou 

Závěrečné práce  

 • Proběhne po předchozí výzvě a domluvě termínu seznámení zákazníka s provedeným dílem, ukázka funkčnosti a údržby a předání díla 
 • Samozřejmostí je hrubý úklid a likvidace veškerých zbytků materiálů, obalů a stavebního odpadu 

Doplňkové stavební práce: 

 • Někdy je potřeba stavební otvory přizpůsobit, tedy část stěny přizdít, jindy zase vybourat a provést náležitou stavební přípravu otvoru a následně provést nové omítky a opravit původní 
 • Jindy je zase dobré, vyřešit staré a nevhodné podlahy zároveň s výměnou vstupů, stejně jako zapustit do podlah nové čistící zóny - rohože, udělat nové sokle apod.  

Tyto stavební práce neprovádíme nikdy samostatně, vždy jen jako součást či doplněk naší hlavní činnosti, tedy výroby a dodávky vstupních dveří a portálů 

 • I tak jsme schopni provést mnoho drobných stavebních či zednických prací v rámci komplexního řešení díla, jako jsou: 
  • Zvětšení a úpravy stavebních otvorů, včetně nosných konstrukcí, např. panelu - zajistíme včetně statiky a projektu 
  • Vyzdívky a omítky, včetně izolace fasád a jejich finální povrchové úpravy 
  • Podhledy, předstěny a příčky 
  • Podlahy, dlažby, obklady a sokle - včetně betonových podkladů a hydroizolací 
  • Systémová betonová schodiště z prefabrikátů 
  • Nátěry a malby 

Mapa realizací

 

Proč právě my?

Hledáte komplexní řešení na míru a hladký průběh? Zajistíme pro vás:
 

Celé řešení krok po kroku
 • Odborné poradenství, návrh řešení, projekce a inženýring
 • Výroba, kompletace, doprava
 • Demontáž starého a montáž nového řešení
 • Související stavební, zámečnické a elektromontážní práce
 • Záruční a pozáruční servis komplexního díla
Bez krizových situací a problémů
 • Bez hledání řemeslníků
 • Bez složité časové organizace
 • Bez problémů s návazností řešení
 • Bez komplikací při uplatnění záruk
 • Bez problémů s kompatibilitou dílčích řešení
 
Nechte si zpracovat cenovou nabídku a získejte zaměření a konzultaci ZDARMA

 

Kontaktní formulář