pdf brozura vypnout pdf

Reference: realizované vstupní portály

Nejlepší referencí jsou vždy spokojení obyvatelé domů, kde jsme realizovali svou práci. Mezi nejčastěji zmiňované klady patří tepelná izolace domu v oblasti vstupních dveří, větší míra bezpečí obyvatel domu a také estetická stránka věci, kterou rovněž chápeme jako velmi důležitou.
Podívejte se na reference z míst, kde jsme prováděli výměnu vstupních portálů i další doplňkové práce.

SVJ Prvomájová 1359 Praha

 • Kde: Praha
 • Pro: SVJ Prvomájová
 • Kdy: 2018
 • Číslo zakázky: 2018-00216
 • Co: Výměna vstupních portálů
 • Obsah zakázky:

SBD Litoměřice Štětí

 • Kde: Litoměřice
 • Pro: SBD Litoměřice
 • Kdy: 2018
 • Číslo zakázky: 2018-00230
 • Co: Výměna vstupních portálů
 • Obsah zakázky:
  • Typické řešení jednoduchého díla s realizací v jednom dni
  • Výměna 2ks vstupních portálů s integrovanými schránkami a přístupovým systémem
  • Původní plastové nevydržely provozní zátěž bytového domu
  • Nové jsou plně izolační, hliníkové s 3 bodovými bezpečnostními automatickými motorickými zámky s panikovou funkcí
  • Součástí dodávky nové sestavy schránek integrovaných v hliníkové izolační výplni v barvě portálu
  • Přístupový čipový systém se záložním zdrojem a napojení na domovního vrátného
  • Veškeré stavební a elektrikářské práce
  • Důraz na zachování a nepoškození stávající kamenné dlažby a nové fasády domu

Beneš Praha - 2018

 • Kde: Praha
 • Kdy: 2018
 • Co: Výměna hlavního vstupu na ubytovnu
 • Stav před: Původní vstupní portál byl dřevěný s jednoduchým sklem, který ani neizoloval, ani nechránil co se týká bezpečnosti a jeho údržba byla náročná a drahá
 • Stav po: Nově jsme osazovali hliníkový, plně izolační systém v zabezpečeném provedení
 • Co jsme zlepšili:
  • Nahoře je umístěna ventilace s ovládáním táhlem
  • Vstupní dveře jsou osazené automatickým pohonem GU DTR
   • plně nahrazuje standardní dveřní zavírač
   • zvenku sám otevírá dveře po přiložení čipu na čtečku
   • zevnitř pak otevírá automaticky díky instalovanému radaru
   • pohon je spárován s elektrickým zámkem, který před jeho sepnutím nejdříve odemkne dveře
   • v nočním režimu je automatický pohon odstaven, stejně jako zámek (ten je pak zamknutý na 3 bezpečnostní body) a pro případný vstup či odchod je nutné zazvonit na recepci
 • Před rekonstrukcí: Původní dřevěný vstupní portál se sklem
 • Po rekonstrukci: Nový hliníkový, plně izolační systém v zabezpečeném provedení
 • Před rekonstrukcí: portál bez izolace a bez zabezpečení
 • Průběh montáže nového portálu
 • Montáž hliníkového vstupního portálu
 • Průběh rekonstrukce - instalace nového portálu
 • Stav po rekonstrukci - nový vstupní portál a dveře s automatickým pohonem GU DTR

SVJ Místecká, Praha Leťnany

 • Kde: Praha 18
 • Kdy: 2018
 • Co: Výměna vstupních dveří a instalace bezpečnostních prvků
 • Stav před: Zastaralé a nezabezpečené
 • Stav po: Nové moderní vstupní dveře a zajištění bezpečnosti
 • Co jsme zlepšili:
  • Nové vstupní dveře z jedné strany
  • Nový vstupní portál s integrovanými schránkami a zvonky z druhé strany
  • Nová prosklená fasádní stěna včetně řešení překrytí a izolace čela panelů mezipater a nové vnitřní zábradlí
  • Bezpečnostní dveře do kanceláře SVJ
  • Všechny dveře jsou nyní čip
  • Drobné stavební práce u vstupů – dlažby, rohože, omítky, malby

SVJ Rodopská, Praha Modřany

 • Kde: Praha 4
 • Kdy: 2018
 • Co: Výměna 5 přístupových lávek - demontáž a likvidace původních a výroba a instalace nových
 • Stav před: Zastaralé a nevzhledné lávky bez možnosti bezbariérového přístupu.
 • Stav po: Nové moderní lávky s bezbariérovým přístupem
 • Co jsme zlepšili:
  • Celá nosná konstrukce je ocelová
  • Výplně jsou z části dlažba, která slouží pro pohyb dam na podpatcích, psů apod., ale jak známo, dlažba v zimě lehce namrzá
  • Z části pororošt, který slouží jako rohož a zároveň celou lávku odlehčuje + v zimě umožňuje přístup za všech okolností, tedy i při námraze.
 • Nová moderní lávka s bezbariérovým přístupem
 • Výplň nové lávky je z části dlažba a pororošt
 • Stav lávky před rekonstrukcí - zastaralá a nezvhledná
 • Dlážděná část lávky usnadňuje přístup pro psy nebo pohyb v podpadcích
 • Pororošt usnadňuje pohyb v zimě, když má dlážděný povrch tendenci namrzat
 • Pohled zespoda na ocelovou nosnou konstrukci nové lávky
 • Lávka s ocelovou konstrukcí před dokončením
 • Pohled na novou lávku v průběhu rekonstrukce
 • Nová lávka má ocelovou nosnou konstrukci
 • Průběh konstrukce nové lávky
 • Provedli jsme demontáž a odstranění původní lávky

Luxusní butik COS v Pařížské ulici, Praha

 • Kde: Praha
 • Kdy: 2017
 • Co: Výměna výloh i vstupních dveří luxusního butiku s oděvy
 • Stav před: Původní dřevěné výkladce a vstupy, které již byly zcela nevyhovující pro luxusní butik: rámy byly již zkroucené, omlácené a s neizolačními skly.
 • Stav po: Instalovaný extraizolační hliníkový systém Aliplast Star s izolačními bezpečnostními extračirými trojskly, s horním bezrámovým překrytím a purenitovými podklady.
 • Co jsme změnili: Tato realizace byla specifická vysokými nároky nejen na funkčnost, ale i na design, a osazením nových, zcela zakázkových řešení s mnoha detaily vyráběnými na míru: madla, zapuštěné výplně, sešikmené lištování, strukturovaná povrchová úprava atd. Vzhledem k umístění butiku v památkové zóně i luxusní značce, kterou prezentuje, probíhala příprava celé realizace ve spolupráci s architektem.
 • vchodové dveře prodejny COS před rekonstrukcí
 • výkladce prodejny COS
 • původní výlohy luxusní prodejny COS
 • rekonstrukce byla provedena ve spolupráci s architektem
 • zakázkové provedení osazení nových dveří
 • extraizolační dveřní systém Aliplast Star s extračirými trojskly
 • výměna původních dřevěných výkladců a vstupů za hliníkové extraizolační
 • Dveře a výkladce: systém Aliplast Star s horním bezrámovým překrytím a purenitovými podklady
 • vstup do luxusního butiku COS v Pařížské ulici
 • rekonstrukce vstupů a výkladců v prodejně COS
 • moderní dveře a výlohy v památkové zóně
 • rekonstrukce vstupů a výkladců - čistý design
 • madla lištování dveří na míru dle zadání architekta

Samoobslužná prodejna COOP, Davle

 • Kde: Davle
 • Kdy: 2017
 • Co: Výměna výkladců, vstupních portálů, prosklených stěn a oken
 • Stav před: Zastaralý a již dlouho nevyhovující ocelový portál neplnící izolační a bezpečnostní funkci, zastaralé prosklené stěny uvnitř budovy a výlohy.
 • Stav po: Moderní hliníkový vstupní portál, výkladce a prosklené stěny ve vestibulu plnící izolační, bezpečnostní a estetickou funkci s protisluneční ochranou. Použili jsme hliníkové profily Aliplast Superial.
 • Co jsme změnili: Stejně jako u ostatních prodejen COOP, i zde jsme všechny staré výkladce a prosklené stěny vyměnili za nové, moderní, z daleko vhodnějších hliníkových profilů, a kompletně jsme zrekonstruovali vstupní portál, zádveří a část vnitřku budovy. Vyměnili jsme též všechna okna za nová, s okenními rámy ladícími s výlohami a vstupy prodejen. Budova tak získala lepší a jednotnější vzhled. Krom samotné montáže jsme se postarali i o doplňkové stavební práce a zajistili celou realizaci komplexně na klíč.
 • původní vstupy v prodejně COOP – Davle
 • původní nevyhovující vstupní dveře
 • nevyhovující vstupní portály a výkladce
 • vstupní prostory prodejny COOP
 • zastaralé vstupní portály prodejny COOP
 • původní vstupní portály a výkladce
 • výkladce samoobslužné prodejny v Davli
 • budova s prodejnou COOP v Davli - nová okna, dveře, výlohy
 • výměna oken - pohled z druhé strany
 • kompletní výměna vstupních dveří
 • vstupní dveře do prodejny v novém kabátě
 • původní výlohy prošly rekonstrukcí
 • montáž a doplňkové stavební práce na klíč
 • výlohy i vstup barevně sladěné
 • vstupní portály s polepy
 • nové výlohy se stínícími prvky
 • hliníkové profily Aliplast Superial - výlohy a výkladce
 • budova získala jednotný vzhled a moderní ráz
 • výměna oken různých rozměrů

Samoobslužná prodejna COOP, Dobřichovice

 • Kde: Dobřichovice
 • Kdy: 2017
 • Co: Výměna výloh, vstupních portálů a prosklených stěn ve vestibulu.
 • Stav před: Zastaralé a neizolující ocelové výkladce, vstupní portál i prosklené stěny uvnitř budovy.
 • Stav po: Moderní hliníkový portál, výlohy a prosklené stěny ve vestibulu plnící izolační, bezpečnostní a estetickou funkci s protisluneční ochranou.
 • Co jsme změnili:  Stejně jako u prodejny COOP v Davli a Řevnicích jsme i v Dobřichovicích vyměnili veškeré staré výlohy za nové, moderní, a kompletně jsme zrekonstruovali vstupní portál, zádveří a část vnitřku budovy. Plynulý vstup z vestibulu do prodejny zajišťují automatické posuvné dveře (shlédněte video z obdobné realizace na prodejně v Řevnicích). Kromě samotné demontáže starých výkladců a dveří jsme zajistili i jejich ekologickou likvidaci. I veškeré stavební úpravy - včetně elektroinstalace s revizí, stínicí techniky a reklamních polepů - proběhly pod naší taktovkou a klientovi jsme předali až kompletně dokončené dílo.

SVJ Počátecká, Praha

 • Kde: Praha
 • Kdy: 2017
 • Co: Výměna vstupů a balkónových dveří, rekonstrukce domovní komunikační sítě.
 • Stav před: Nevyhovující hlavní i zadní vstupy, které neplnily bezpečnostní a izolační funkci. Rovněž nevhodné balkónové dveře v patrech a zastaralá a nepostačující domovní síť.
 • Stav po: Moderní hliníkové vstupy do domu, odpovídající balkónové dveře a rekonstruovaná domovní komunikační síť s videosystémem a čipovým přístupovým systémem.
 • Co jsme zlepšili: Nevyhovující zastaralý dřevěný portál v přední i zadní části domu jsme vyměnili za moderní hliníkový, který nyní plní izolační i bezpečnostní funkci. Vyměnili jsme zastaralé balkónové dveře, kterými unikalo teplo z domu. Rekonstruovali jsme domovní komunikační síť a zavedli videosystém Urmet 2Voice, včetně domácích videotelefonů Urmet Miro, zvonkového panelu s HD kamerou a čipového přístupového systému FDI s nejvyšší ochranou Myfare Desfire EV2.
 • původní dřevěný vstupní portál do domu
 • starý zvonkový panel bytového domu
 • staré dřevěné balkónové dveře
 • nový hliníkový vstupní portál do domu
 • nově instalovaný zvonkový panel s kamerou
 • nové balkónové dveře v patrech
 • domácí videotelefon Urmet Miro

SVJ Jordana Jovkova, Praha 4

 • Kde: Praha 4
 • Kdy: 2017
 • Co: Výměna vstupních dveří a zádveří v šesti vchodech
 • Stav před: Zastaralý vstupní portál neplnící bezpečnostní a izolační funkci, nevyhovující okolí vstupních dveří.
 • Stav po: Kombinace ocelových a hliníkových dveří pro zajištění bezpečnosti i odolnosti a izolace. 
 • Co jsme zlepšili: V rámci akce jsme provedli výměnu vstupních dveří za moderní, s bezpečnostní a izolační funkcí. Ke dveřím, před nimiž byly dosud jen prudké schody, jsme instalovali lávky pro invalidy a původní schodiště jsme nahradili novými včetně zábradlí. Rovněž jsme provedli kompletní rekonstrukci podlah, omítek, maleb a elektroinstalace. Více záběrů námi realizovaných zámečnických konstrukcí naleznete v galerii schodišť, zábradlí a lávek.
 • prudké schodiště vedoucí ke vstupním dveřím takřka neschůdné pro tělesně postižené
 • původní prudké schodiště před vstupními dveřmi
 • schody v zadní části panelového domu
 • původní zádveří působící velice neesteticky
 • oprýskaná zeď u původních vstupních dveří
 • původní omítka u vstupních dveří
 • nový vstupní portál se schodištěm a zábradlím
 • položení nové dlažby v zádvěří vstupu do domu
 • nová lávka umožňuje snadný vstup do domu i tělesně postiženým a kočárkům
 • nové, schůdnější schodiště se zábradlím
 • nové schodiště z pororoštů
 • madlo vstupních dveří
 • detail kování: zavírač dveří a dveřní panty
 • rám vchodových dveří, nová dlažba a venkovní rohož

Samoobslužná prodejna COOP, Řevnice

 • Kde: Řevnice
 • Kdy: leden - únor 2017
 • Co: Výměna výloh, vstupních portálů a prosklených stěn ve vestibulu.
 • Stav před: Zastaralý a již dlouho nevyhovující ocelový portál neplnící izolační a bezpečnostní funkci, zastaralé prosklené stěny uvnitř budovy a výlohy.
 • Stav po: Moderní hliníkový portál, výlohy a prosklené stěny ve vestibulu plnící izolační, bezpečnostní a estetickou funkci s protisluneční ochranou.
 • Co jsme změnili: Vyměnili jsme staré výlohy za nové, moderní, a kompletně jsme zrekonstruovali vstupní portál, zádveří a část vnitřku budovy. V chodbě jsme instalovali automatické posuvné dveře, které zajišťují komfortnější a jednodušší pohyb osob v objektu. Kromě praktických funkcí se nyní instalované prvky pyšní i funkcí estetickou a bezpečnostní. Fotky stavu před i po výměně vstupního portálu a výloh vidíte níže v galerii, video s detailnějšími záběry nových samootvíracích dveří z této prodejny shlédněte na stránce o automatických dveřních systémech.
 • spodní výlohy obchodu
 • starý nefunkční vstupní portál s průhledem do zádveří
 • příčky s automatickými posuvnými dveřmi uvnitř budovy
 • vstupní portál budovy - pohled zevnitř
 • původní vstupní dveře a výlohy v prodejně COOP
 • vnitřní vchodové dveře do prodejny
 • výkladce v prodejně COOP po rekonstrukci zevnitř
 • systém pro automatické otevírání dveří
 • zámek automatického systému otevírání dveří
 • nové vstupní portály prodejny COOP s automatickým otevíráním dveří
 • skleněné výkladce v prodejně COOP
 • vstupní prostory prodejny COOP
 • Automatické systémy pro otevírání dveří
 • kompletní řešení vstupních portálů
 • Výsledek výměny venkovního vstupního portálu
 • Kompletní řešení nových vstupních portálů prodejny COOP
 • pohled na výlohu prodejny zvenku

SVJ Generála Moravce 44, Čáslav

 • Kde: Čáslav
 • Kdy: 2016
 • Co: Výměna nevyhovujícího plastového vstupního portálu za moderní portál z izolačního hliníku s bezpečnostní funkcí.
 • Stav před: Plastový portál s dekorem dřeva pouze z venkovní strany často nevydržel nápor sluníčka, ohýbal se a s dveřmi nešlo manipulovat. Navíc byly osazeny jednobodovým, ba co víc nefunkčním zámkem. Do domu se mohl dostat každý.
 • Stav po: Portál z izolačního hliníku s dekorem dřeva zvenčí i zevnitř, s bezpečnostními a dekoračními skly, s tříbodovým bezpečnostním samozamykacím zámkem, který zajišťuje bezpečí obyvatel domu i majetku uvnitř.
 • Co jsme změnili: Starý nevyhovující plastový portál jsme vyměnili za moderní vstupní portál z izolačního hliníku, opatřili ho dekorem dřeva systému Decoral a funkčním tříbodovým bezpečnostním samozamykacím zámkem. Otevírání je zajištěno čipovým přístupovým systémem. Zachovali jsme staré schránky a integrovali je do nového portálu, navíc jsme je osadili překryvnými plechy s dekorem dřeva shodným s rámy.
 • starší plastový portál s dekorem dřeva z jedné strany a s často nefunkčním zavíráním
 • nový hliníkový portál odolává náporu slunce a nedochází k jeho deformaci

SVJ Lamačova 655-658, Praha

 • Kde: Praha
 • Kdy: 2014
 • Co: Rekonstrukce vstupního portálu včetně instalace praktických doplňků, plastových oken a parapetů.
 • Stav před: Původní ocelový portál neplnící bezpečnostní a izolační funkci.
 • Stav po: Moderní hliníkový portál s perfektními izolačními a bezpečnostními vlastnostmi, nová okna, parapety a interiérové dveře ve společných prostorách.
 • Co jsme zlepšili: Provedli jsme kompletní rekonstrukci vstupního prostoru, starý ocelový vstup jsme vyměnili za moderní hliníkový osazený automatickým vícebodovým zámkem. Rovněž jsme vybudovali nepoužívaný technický plastový vchod. Součástí řešení byla také instalace nových plastových oken, parapetů, domovních stříšek a dveří uvnitř domu ve společných prostorách. Provedli jsme zasazení zvonkového panelu do vyzdívky a instalovali moderní přístupový systém.
 • nefunkční a netěsnící ocelový portál
 • hlavní hliníkový vstup a nepoužívaný plastový technický vstup

SVJ Renoirova 622, Praha

 • Kde: Praha
 • Kdy: 2011
 • Co: Výměna vstupního portálu a instalace praktických doplňků.
 • Stav před: Původní dveře neplnící izolační a bezpečnostní funkci, poničené a pomalované sprejery.
 • Stav po: Nový hliníkový vstupní portál s automatickým vícebodovým zámkem, nové parapety a stříšky.
 • Co jsme zlepšili: Demontovali jsme starý a nevyhovující ocelový portál a nahradili ho moderním hliníkovým, osazeným vícebodovým zámkem. Instalovali jsme zvonky do hliníkového izolačního panelu, nové parapety, atypické domovní stříšky, realizovali jsme dlažby, sokle a zabudovali nové rohože.
 • zadní nezabezpečený a neizolační vstup do panelového domu
 • neizolační ocelový hlavní vstup do panelového domu
 • izolační a zabezpečený portál s atypickou stříškou
 • hliníkový vstup a nové okno do kolárny s bezpečnostním sklem

SVJ Láskova, Praha

 • Kde: Praha
 • Kdy: 2013
 • Co: Kompletní výměna předních i zadních vstupních dveří do panelového domu.
 • Stav před: Přední ani zadní vstupní portál neplnící bezpečnostní a izolační funkci, příliš rozsáhlý prosklený prostor.
 • Stav po: Moderní vstupní dveře v přední i zadní části panelového domu včetně doplňků – nových zvonků, schránek, osvětlení aj.
 • Co jsme zlepšili: Původní vstupní dveře v přední a zadní části domu jsme vyměnili za nové, moderní, plnící izolační i bezpečnostní funkci. Provedli jsme kompletní rekonstrukci, zazdili část původního prosklení, zasadili nové schránky, zapojili nové zvonky a instalovali čipový přístupový systém. Součástí řešení vstupních portálů byla i výměna oken v nebytových prostorách za plastová.
 • původní prosklení vstupního portálu
 • původní vstupní portál vpředu
 • původní zadní vstupní dveře
 • nový vstupní portál s izolačními a bezpečnostními funkcemi
 • nové vstupní dveře s nově provedenou fasádou
 • nové vstupní dveře se zapuštěnými schránkami
 • nové vstupní dveře se schody a zábradlím
 • plně izolační a bezpečnostní vstupní dveře

SVJ Renoirova 621, Praha

 • Kde: Praha
 • Kdy: 2013
 • Co: Realizace nového vstupního portálu se zvonkovým panelem a schránkami, instalace nových parapetů a dalších doplňků.
 • Stav před: Zastaralý ocelový portál s minimální bezpečnostní a izolační funkcí.
 • Stav po: Nový vstupní hliníkový portál s novým zvonkovým panelem a schránkami, komplexně řešený vstup se zaměřením na bezpečnost obyvatel domu.
 • Co jsme zlepšili: Postarali jsme se o kompletní výměnu vstupního portálu, který byl již zastaralý a nevyhovoval potřebám obyvatel domu. Nový vstupní hliníkový portál má automatický vícebodový zámek, který dbá o jejich bezpečnost. Součástí řešení bylo také nasazení nového zvonkového panelu a schránek do nové vnitřní vyzdívky, nové hliníkové okno do kolárny, hliníkové odlehčené neizolační zádveří s bezpečnostními skly, nové parapety, domovní stříška, obklady, rohože a další doplňky.
 • nezabezpečený vstupní portál s neizolačními rámy
 • zádveří s nevyhovujícími dveřmi
 • prosvětlená domovní stříška nad vstupními dveřmi
 • vstup se zabezpečenými izolačními hliníkovými dveřmi