pdf brozura vypnout pdf

Samoobslužná prodejna COOP, Davle

  • Kde: Davle
  • Kdy: 2017
  • Co: Výměna výkladců, vstupních portálů, prosklených stěn a oken
  • Stav před: Zastaralý a již dlouho nevyhovující ocelový portál neplnící izolační a bezpečnostní funkci, zastaralé prosklené stěny uvnitř budovy a výlohy.
  • Stav po: Moderní hliníkový vstupní portál, výkladce a prosklené stěny ve vestibulu plnící izolační, bezpečnostní a estetickou funkci s protisluneční ochranou. Použili jsme hliníkové profily Aliplast Superial.
  • Co jsme změnili: Stejně jako u ostatních prodejen COOP, i zde jsme všechny staré výkladce a prosklené stěny vyměnili za nové, moderní, z daleko vhodnějších hliníkových profilů, a kompletně jsme zrekonstruovali vstupní portál, zádveří a část vnitřku budovy. Vyměnili jsme též všechna okna za nová, s okenními rámy ladícími s výlohami a vstupy prodejen. Budova tak získala lepší a jednotnější vzhled. Krom samotné montáže jsme se postarali i o doplňkové stavební práce a zajistili celou realizaci komplexně na klíč.
původní vstupy v prodejně COOP – Davle původní nevyhovující vstupní dveře nevyhovující vstupní portály a výkladce vstupní prostory prodejny COOP zastaralé vstupní portály prodejny COOP původní vstupní portály a výkladce výkladce samoobslužné prodejny v Davli
budova s prodejnou COOP v Davli - nová okna, dveře, výlohy výměna oken - pohled z druhé strany kompletní výměna vstupních dveří vstupní dveře do prodejny v novém kabátě původní výlohy prošly rekonstrukcí montáž a doplňkové stavební práce na klíč
výlohy i vstup barevně sladěné vstupní portály s polepy nové výlohy se stínícími prvky hliníkové profily Aliplast Superial - výlohy a výkladce budova získala jednotný vzhled a moderní ráz výměna oken různých rozměrů