pdf brozura vypnout pdf

Samoobslužná prodejna COOP, Dobřichovice

  • Kde: Dobřichovice
  • Kdy: 2017
  • Co: Výměna výloh, vstupních portálů a prosklených stěn ve vestibulu.
  • Stav před: Zastaralé a neizolující ocelové výkladce, vstupní portál i prosklené stěny uvnitř budovy.
  • Stav po: Moderní hliníkový portál, výlohy a prosklené stěny ve vestibulu plnící izolační, bezpečnostní a estetickou funkci s protisluneční ochranou.
  • Co jsme změnili:  Stejně jako u prodejny COOP v Davli a Řevnicích jsme i v Dobřichovicích vyměnili veškeré staré výlohy za nové, moderní, a kompletně jsme zrekonstruovali vstupní portál, zádveří a část vnitřku budovy. Plynulý vstup z vestibulu do prodejny zajišťují automatické posuvné dveře (shlédněte video z obdobné realizace na prodejně v Řevnicích). Kromě samotné demontáže starých výkladců a dveří jsme zajistili i jejich ekologickou likvidaci. I veškeré stavební úpravy - včetně elektroinstalace s revizí, stínicí techniky a reklamních polepů - proběhly pod naší taktovkou a klientovi jsme předali až kompletně dokončené dílo.