Upravit stránku

Automatické posuvné dveře GU - EconoMaster EM/EM-F

 • Hos­podárné, spolehlivé, rychlé, s klidným chodem a snadnou montáží.
 • Tyto automatické posuvné dveře jsou vhodné téměř ve všech situ­acích.
 • Ať už se rozhod­nete pro pro­ve­dení pohon a posuvné křídlo, s post­ranními díly nebo se světlíkem – GU Automatic vám na vyžádání nabízí také montáž, uve­dení do pro­vozu a údržbu.
 • Osvědčená dveřní tech­nika s 2 vodicími kladkami a jednou pro­tik­ladkou na každý kladkový vozík zaručuje malé opotřebení a dlo­uhou životnost.
 • Pro­totypy pohonů mají atest orga­nizace TÜV, jsou cer­ti­fik­ovány podle normy DIN 18650 a splňují aktuální směr­nice a normy.
.jpg

Co vám nabízejí lineární posuvné dveře econoMaster EM/EM-F od Gretsch­-Unitas:

 • Redun­dantní pohon (econoMaster EM-F) s 2mo­to­rovou tech­nikou pro únikové a zásahové cesty.
 • Vyzrálá, mno­hokrát vyzk­oušená mecha­nika.
 • Rychlé otvírání: až 0,9 m/s.
 • Přeh­ledné a jedno­duché ovládání.
 • Zamykání inte­grované do kladkového vozíku.
 • Samoučící inteligentní řízení s širokými možnostmi připojení a nas­tavení.
radar.png

Programové přepínače, radary a další ovládací prvky k automatickým pohonům:

 • Programové přepínače funkcí klíčové, nebo s displejem (do chráněných prostor)
 • Blokovací kontakt pasivního křídla vč. vedení - v případě otevření druhého křídla zablokuje pohon v otevřené poloze
 • EAGLE - základní radar ke dveřím s automatickým pohonem – obsahuje pouze radar pro otevření
 • IXIO řady D - senzor slučuje radar pro otevření i bezpečnostní senzor prostoru zavírání dveří https://youtu.be/1ROc5wcIaRQ
 • IXIO řady S - bezpečnostní senzor pro automatické posuvné dveře, brání přivření člověka na konci dveří při otvírání
 • Záložní zdroje zajišťující plnou funkci i při výpadku proudu
 • Modul sladění otevírání dveří osazených automatickým elektromotorickým zámkem - nejdříve odemkne zámek, pak zabere otvírač
 • Nouzové tlačítko otevření - dveře zůstanou trvale otevřené, až do odblokování
 • Magic Switch - bezdotykový spínač na omítku, reaguje na pohyb ruky 20-50cm od stěny
 • Modul pro napojení automatických dveří na EPS budovy

Související dokumenty:

Nahoru