pdf brozura vypnout pdf

Projekční a inženýrské služby

Ve snaze vyjít zákazníkům vstříc a ulehčit práci a zodpovědnost převážně správcům BD a výborům SVJ, poskytujeme službu komplexní projektové a inženýrské podpory, potřebné při řešení rekonstrukce vstupních prostor bytových a panelových domů.

Co vše zajistíme

Díky této službě jsme schopni zajistit veškeré přípravné podklady a jednání s úřady v libovolném rozsahu, dle položek uvedených v platném ceníku.

Zákazník se tak nemusí o nic starat, pouze si zvolí rozsah služby. Navíc má jistotu v tom, že budou následně prováděné činnosti odpovídat platným normám a zákonům, za což přejímá zodpovědnost projektanta nenese ji tak správce, ani výbor. Přitom dle zákona platí, že pokud je jakákoliv úprava, změna či rekonstrukce v únikové cestě prováděná bez projektu, přejímá v plné míře odpovědnost zhotovitel i objednatel.

Tematické platné normy

Více o tom hovoří ČSN 73 0802:2000, ČSN 73 0804:2002, ČSN 73 08xx (požární bezpečnost staveb) všeobecně, normy pro panikové / nouzové kování a zámky na únikových cestách ČSN EN 1125 a ČSN EN 179 normy pro únikové a panikové uzávěry, stejně jako Občanský zákoník.

Využijte našich služeb v plném rozsahu. Bez zbytečných starostí a marněného času, sdělte své plány s rekonstrukcí vstupů profesionálům v oboru, vše vyřídíme a do detailu vyladíme za vás, jen s drobnou součinností z vaší strany. Těšíme se na spolupráci

Důležité odkazy

  • Ceník projekčních a inženýrských služeb, stáhnete zde - 0,3MB
  • Prohlášení k souladu norem a povinností pro vstupní dveře bytových domů, stáhnete zde – 0,14MB

 

 

Kontaktní formulář